Tips wespen bestrijden

Op het ogenblik dat je geconfronteerd wordt met een wespennest in jouw omgeving is dat altijd vervelend. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat wespen er om bekend staan vaak vrij agressieve beetjes te zijn die ‘hun’ domein willen beschermen. Niet in het minst wanneer er zich jongen in het nest bevinden is het van belang om er rekening mee te houden dat de wespen over een zeer agressief, beschermend karakter kunnen beschikken. Heb jij ook te maken met een wespennest in jouw tuin of nog erger, bijvoorbeeld in je zolder? In dat geval kunnen de onderstaande tips je aardig op weg helpen om hier iets aan te doen.

Tip 1: Zelf een wespennest verwijderen is vaak geen goed idee

De eerste tip is er voor de handige doe-het-zelver die er aan denkt om zelf een wespennest te gaan verwijderen. Op het eerste zicht lijkt dit een koud kunstje te zijn, maar in de praktijk wil dat nog wel eens behoorlijk tegenvallen. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat een wespennest verwijderen een karwei is welke zeer specifiek dient te gebeuren en in de praktijk ook niet zelden bepaalde, niet onaanzienlijke risico’s met zich meebrengt.

Naast bovenstaande is het in de praktijk vaak ook zo dat mensen helemaal niet over de nodige voorzieningen beschikken om zelf wespen te bestrijden. We hebben het hier dan nog niet zozeer over de specifieke bestrijdingsmiddelen waar gebruik van dient te worden gemaakt, maar wat bovendien ook te denken van bijvoorbeeld een grote ladder en aangepaste veiligheidskleding? Moet je al deze verschillende zaken nog kopen? Dan spreekt het voor zich dat dit een flink kostenplaatje met zich mee zal brengen die het mogelijks financieel niet langer interessant maakt om zelf het aanwezige wespennest te verwijderen.

Tip 2: Maak gebruik van een specifiek bestrijdingsmiddel tegen wespen

Tegenwoordig is het mogelijk om een keuze te maken uit een enorme hoeveelheid aan verschillende bestrijdingsmiddelen die op de markt zijn terug te vinden. Het is echter belangrijk om er rekening mee te houden dat niet allemaal deze bestrijdingsmiddelen specifiek in het leven zijn geroepen om wespen mee te bestrijden, in tegendeel. Dit betekent dat het in de praktijk altijd een goed idee is om gebruik te maken van een specifiek bestrijdingsmiddel tegen wespen. Alleen op deze manier kan je immers onverwachte en bovendien ook vaak zeer onaangename problemen het hoofd bieden.

Tip 3: Hoe de plaats van een wespennest bepalen?

Stel je vast dat er de laatste tijd beduidend meer wespen in je tuin zijn terug te vinden en wil je daar graag iets tegen gaan ondernemen? Bestaat het vermoeden dat je in je tuin te maken hebt met een heus wespennest en wil je daar snel actie tegen ondernemen? Dat kan. In eerste instantie is het evenwel zo dat het vaak niet meteen duidelijk is waar het wespennest zich nu precies bevindt. In de beginfase is een wespennest immers nog erg klein waardoor deze zich makkelijk kan verschuilen in bijvoorbeeld een boom of onder de nok van het dak. Het geldt dat ook voor jouw situatie? Dan kunnen de volgende twee specifieke tips je helpen om alsnog de locatie van het wespennest te kunnen bepalen:

  1. Tracht de aanvliegroute van de wespen te volgen. Door te kijken in welke richting het merendeel van de wespen in je tuin vliegen kan je vaak al snel vaststellen waar het nest nu precies terug te vinden is.
  2. De tweede tip ligt een beetje in lijn met de eerste. Is er sprake van een wespennest in je buurt? Hou de deuren en ramen dan goed gesloten. Wespen zijn diertjes die je bij voorkeur niet in je huis wil hebben. Uiteindelijk komt er een moment dat ze terug zullen keren naar hun nest waardoor het eenvoudig mogelijk is om hun locatie te achterhalen en actie te ondernemen.

Tip 4: Neem alle wespennesten in de buurt in één keer onder handen

Elk jaar opnieuw worden er niet onaanzienlijke aantallen wespennesten weggenomen door experts. Wespen komen in onze regio niet alleen steeds vaker voor, ook duiken er nog regelmatig nieuwe soorten op die in eerste instantie helemaal niet in onze buurt waren terug te vinden. Wellicht zit het warmere klimaat daar voor iets tussen. Deze aangepaste situatie vereist eveneens een iets efficiëntere aanpak dan vroeger vaak het geval was. Is er in jouw buurt sprake van niet één, maar wel van meerdere wespennesten? In dat geval is het steeds de moeite waard om deze in één keer te laten verwijderen. Dit omwille van het feit dat:

  1. Het probleem in één keer in haar totaliteit wordt opgelost;
  2. Het financieel voordeliger is om alle wespennesten in één keer te verwijderen;

Ben je bang dat het verwijderen van de verschillende wespennesten in je buurt uiteindelijk toch gepaard zal gaan met een stevig prijskaartje? Hou dan altijd in het achterhoofd dat je in bepaalde gevallen helemaal gratis een beroep kan doen op een specialist van de gemeente. Vraag hiervoor bij jou stad of gemeente na wat de exacte voorwaarden zijn die hieraan zijn verbonden. Ook zo kan je uiteraard heel wat geld besparen op wespen bestrijden.